Rejestracja

Imię

Nazwisko

Email

Login

Hasło

FB

GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych


GIODO

- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.


Jeśli posiadasz stronę internetową, na której gromadzisz dane osobowe klientów np. poprzez formularz kontaktowy, powinieneś zgłosić do GIODO swoją bazę danych jako adminsitrator tych danych. Jeśli korzystasz z hostingu, takie dane przekazujesz do swojego usługodawcy, a wtedy ciąży na Tobie odpowiedzialność za przekazywanie tych danych innemu podmiotowi. W takim przypadku niezbędna jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą powinieneś podpisać z podmiotem, któremu takie dane przekazujesz. Firma Webion Sp. z o.o. jako rzetelny partner przy prowadzeniu stron internetowych przygotowała taką umowę. Jeśli chciałbyś ją podpisać, zamów ją jako dodatkową usługę do Twojego hostingu.